đọc bài của ông Trần Quư Cảnh viết, cần phải kiểm chứng lại.
tại sao ông Thư không tự đăng bài viết của ḿnh lên bao như tất cả các quân nhân cũ đă và đang làm, đâu có ai cấm đâu mà phải nhờ đến người khác đăng giùm (nếu người thứ nh́ viết lại, không biết ỗng có thêm mắm thêm muối không nữa)?
năm 2004, không thấy ai nhắc đến vấn đề hoàng sa hay trường sa , vậy sao ông Cảnh lại dăng trên báo vào năm đó. vậy in vào lúc đó để cho ai xem? phải kiểm chứng lại