VŨ-HỮU-SAN &Thế-Giới của Nước
Home ] Up ] [ Quê Hương của Anh ] Chiến Hạm của Anh ] Bạn Bè của  Anh ]

Huế

- di tích văn hoá thế giới -


 

Diện tích : 5.009 km2
Dân số (1997): 1.041.900 người.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới và thành phố Huế.

 

 

CuuDinhHue.JPG (7948 bytes)

 

DaiNoiHue.JPG (10074 bytes)

 


và ... Quảng - Đà

SongHanDaNang.JPG (38054 bytes)

Free Web Hosting