Hải Chiến Hoàng Sa 74 

(1974黄沙海战)

 

 Xem thêm http://vuhuusan.tk

 

 

Lễ đỡ đầu khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ-4

                                    

 

Trong trận hải chiến đảo Hoàng Sa, chiến hạm Trần Khánh Dư HQ-4 cùng với cái chiến hữu của đơn vị bạn đă đánh ch́m một chiến hạm của Trung Cộng và rượt đuổi làm trọng thương hai chiếc hạm khác của địch.

Lời bà Nguyển Hoài Nam. phu nhân Trung tướng Trần Văn Trung, Tổng cục trưởng Tổng cục Chiến tranh Chính trị QLVNCH.


          

  

 

                     

Nam Dương TV Video - youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=KdLTlIRi0Tk

 

HQ Đại Tá Nguyêñ Xuân Sơn trên Cầu Tàu Đô Đốc, 1973.

                  

     

This site was last updated 06/16/23

Free Web Hosting