VŨ-HỮU-SAN &Thế-Giới của Nước
Home ] TàuCộng KhóThắng BiểnĐông ] ThủĐoạn TiêuDiệt VănHóa ] VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HoàngSa ] HìnhẢnh HảiChiến HoàngSa ] BảnĐồ ThuyếtTrình Edm&Calgary ] Dự-Án Song-Tử ] Tàu TrungCộng Cắt Cáp Tàu ThămDò VN ] Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu ] Biển Đông 74,000 năm trước ] Tham-Luận Biển Đông ] Hải-đồ DângGiặc ] Bản-Đồ Bắc TrườngSa ] BảnĐồ MalaysiaViệtNam ] Bản-Đồ Nước Triệu km2 ] Nước Việt Hình Chữ S ] Hải Phận Triệu Km2 ] Hải Phận Triệu Km2 (Tiếp) ] Hải Phận Valencia ] TàiLiệu PhápLý ] BảnÐồBiênGiớiViệt-Hoa ] Bản-đồ Phân-Chia Vịnh Bắc-Việt ] VịnhBắcViệt ] LáThư Gởi Đầy Tớ ] TiếngNóiVịnhBắcViệt ] VấnÐềBiênGiới-BsNguyenÐanQuế ] HảiGiới ViệtHoa ] VĩnhBiệt NguyênNhi ] LêChíQuangPhảnÐối ] CácĐội HoàngSa ] NamQuan ] BiểnĐông ThiênKỷMới ] Biển Đông Ô Nhiễm ] VịnhBắcViệt-HàngHải ] VịnhBắcViệt-HuyềnThoại ] NguyễnNhã-NghiênCứu HoàngSa ] Chủ Quyền HoàngTrường ] HảiThươngBiểnÐôngCổThời ] BsTrầnÐạiSỹTổngKếtHảiChiến ] HảiChiếnHoàngSaNóiChuyện ] Hải Chiến Hoàng Sa ] HQ16ÐàoDân ] HảiChiếnHoàngSaTrầnThếÐức ] VĩnhLiêmHoàngSaHảiChiến ] Chuyện Một Con Tàu ] NgườiBạnHảiQuân ] BạnTôiSầuÐông ] SachMoiNgoTheVinh ] TranhCổTấnTinhChâu ] HảiQuân Còn Mất ] TuầnThám NguyễnVănƠn ] FutureDestroyer ] Mischief Situation ] DER-HQ4 ] To Chuc HQVNCH ] Forgotten ASPB ] Études Vietnamiennes ] Environments'Protection ] VN Water Culture ] Legends-Water Realm ] Useful Books&Maps ] VN Sovereignty ] Vietnam Energy ] Raft Across Pacific ] Triết Lý Nước ] HảiQuânViệtNam TừBaoGiờ ] Hàng Hải Gốc Rễ Việt Nam ] Ðịa Lý Biển Ðông ] Thuật Ngữ Hàng Hải ] NgườiViệt KhámPhá MỹChâu ] Ngày HảiQuân1973 ] Photo Album ] Người Thủy Thủ Già ] SoạnThảo HảiSử ] MộtNgàyVớiÐÐCang ] Lược Sử Nước ] PhanQuỳnh ] NguyễnVănLục ] [ HT Nguyễn Văn Lộc ] VũNgọcRuẩn BốTôi ] VũVănToàn ] ThơVăn HoàngĐìnhBáu ] KỷNiệm ÐờiQuânNgũ ] ChiếcBình TháiLọ ] ChânDung SVSQHQXI ] BảoBình&HìnhẢnh ] Quê Nhà 50 Năm Trở Lại ] ChuVănAn2B3-1956 ]

Quê Hương của Anh
Chiến Hạm của Anh
Bạn Bè của  Anh

 

Bạn chúng tôi đã ra đi vĩnh-viễn: Hạm-Trưởng HQ503

Bảo-Bình

HQ Trung-Tá Nguyễn-Văn-Lộc

Ki'nh quy' Die^~Dda`n, quy' vi.,
DanChuCa.org xin ca?m ta. anh Phan La.c Tie^p(1) va` anh Kedo01(2) dda~ vie^t ve^` Trung ta’ HQ Nguye^~n Va(n Lo^.c va` giup DanChuCa.org sa’ng ta’c ba`i nha.c ve^` Trung Ta' Lo^.c. va` hie^`n the^ (xin quy' vi. ddo.c the^m dde^? bie^'t ve^` ngu+o+`i qua^n nha^n na`y).

Xin kinh ta(.ng ba`i ha’t na`y dde^’n chi. Nguye^~n Va(n Lo^.c. Chu’c chi. su+’c khoe? va` nhie^`u nie^`m vui.

DanChuCa.org ki’nh mo+`i quy’ vi. va`o link sau dda^y dde^? nghe ba`i ha’t :

"Ba?o Bi`nh - Ta. Ti`nh Em"

http://www.danchuca.org/22Kbps/BaoBinhTaTinhEm.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org/128kbps/BaoBinhTaTinhEm.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org

(1) Vie^'t d-e^? ghi nho+', tie^~n d-u+a' mo^.t ngu+o+`i ba.n Ba?o Bi`nh: Ha?i Qua^n Trung Ta' Nguye^~n va(n Lo^.c, Nguye^n Ha.m Tru+o+?ng Du+o+ng Va^.n Ha.m HQ 503, chi.u d-u+.ng ve^'t thu+o+ng trong 30 na(m, vu+`a gia~ tu+` gia d-i`nh va` be` ba.n va`o nga`y 20 tha'ng 3 na(m 2005 ta.i San Jose, Cali, Hoa Ky`, hu+o+?ng tho. 68 tuo^?i.

(2) Con so'i bie^?n Nguye^~n Va(n Lo^.c cua? D-e^. Nha^'t Ba?o Bi`nh d-a~ che^'t. Ne^'u kho^ng d-uo*.c che^'t oai hu`ng ta.i tra^.n tie^`n nhu* anh thuo*`ng?nuo^'i tie^'c , thi`?ca'i che^'t cua? anh vi` ma?nh d-a.n thu` sau bao nhie^u na(m chi.u d-u*.ng d-o*'n d-au la.i la` mo^.t ca'i che^'t tha^.t bi hu`ng.?

D-o^'t ne'n huo*ng lo`ng va` ca^`u nguye^.n cho linh ho^`n Anh so*'m sie^u tha(ng no*i co~i vi~nh ha(`ng.

ChaoHamTruong.JPG (12905 bytes)

 

Baobinh.gif (61845 bytes)

 

CommandSeaStar.gif (6099 bytes)

 

Bình này gốc Huế.

thôn-dân Vĩ-Dạ, Thừa-Thiên

ChoDongBa1937.jpg (29251 bytes)

Hình ảnh Chợ Đông Ba những ngày anh ra đời (1937)

 

HienLamCacHue.JPG (8334 bytes)

Hiền-Lâm-Các vẫn như xưa

 

SongHuongNuiNgu.JPG (13018 bytes)

Sông Hương, Núi Ngự

 

CoVnTrai.gif (3541 bytes)      CoVnPhai.gif (2560 bytes)CoVnTrai.gif (3541 bytes)     CoVnPhai.gif (2560 bytes)

CoVnTrai.gif (3541 bytes)           CoVnPhai.gif (2560 bytes)CoVnTrai.gif (3541 bytes)          CoVnPhai.gif (2560 bytes)

 

StarAnimated.gif (8131 bytes)StarAnimated.gif (8131 bytes)StarAnimated.gif (8131 bytes)StarAnimated.gif (8131 bytes)