HQ Thiếu Tá Nguyễn Thành Sắc đã vĩnh viễn ra đi

11/29/23

 

 

Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ-10 có thể được TC trục vớt.

Mẩu tin trên Internet như sau:

南海海底这神秘废铁!彰显着中国海军无尚铁血荣光

http://slide.mil.news.sina.com.cn/h/slide_8_203_60083.html#p=1  2018.01.17 10:01:44

http://www.sohu.com/a/217338219_681664

https://xw.qq.com/cmsid/20180107A0EL8E

日前,有网友发布了即将刊发的最新一期《现代舰船》杂志的封面,封面上罕见披露了摄影师在南海海下拍摄的一艘被击沉的越南军舰。据悉,这艘军舰是前南越海军护卫舰日升号,舷号HQ10,1974年爆发的西沙群岛自卫反击战中被我英勇的人民海军击沉,可以说,这块被击沉后变成废铁的军舰,彰显着中国海军昔日无尚的铁血荣光。(空军之翼)

Phiên âm:

Nhật tiền, hữu vơng hữu phát bố liễu tức tướng san phát để tối tân nhất kỳ hiện đại hạm thuyền tạp chí để phong diện, phong diện thượng hăn kiến phi lộ liễu nhiếp ảnh sư tại nam hải hải hạ phách nhiếp để nhất tao bị kích trầm để việt nam quân hạm. Cứ tất, giá tao quân hạm thị tiền nam việt hải quân hộ vệ hạm “ nhật thăng ” hiệu, huyền hiệu HQ-10, tại 1974 niên bộc phát để tây sa quần đảo tự vệ phản kích chiến trung bị ngă anh dũng để nhân dân hải quân kích trầm, khả dĩ thuyết, giá khối bị kích trầm hậu biến thành phế thiết để quân hạm, chương hiển trước trung quốc hải quân tích nhật vô thượng để thiết huyết vinh quang. không quân chi dực

 

A few days ago, some netizens released the cover of the latest issue of the upcoming issue of Modern Ships. The cover rarely reveals a sinking Vietnamese warship taken by the photographer under the sea in the South China Sea. According to reports, this warship was a former navy-era navy frigate known as the "Sunshine" and the HQ-10 side. It was sunk by my heroic navy during the counterattack of the Xisha Islands in 1974. It can be said that this was sunk. The warship, which later became a scrap metal, demonstrated the glorious glory of the Chinese Navy. (Air Force Wings).

Chúng ta cùng nhau theo dơi diễn tiến nguồn tin này

 

     

This site was last updated 06/16/23

Free Web Hosting