VŨ-HỮU-SAN &Thế-Giới của Nước
Home ] Up ] Quê Hương của Anh ] [ Chiến Hạm của Anh ] Bạn Bè của  Anh ]

Chiến-Hạm của Anh

HQ225.jpg (8217 bytes)

Thiết-Giáp-Hạm bỏ túi

20mmGunFire.gif (9037 bytes)

20 ly khạc lửa, 40 ly trong bao

Hq04TuyDong.jpg (14521 bytes)

NavyUnitCommadationHQ04.gif (2811 bytes)Navy Unit Commandation và ... Cặp bến lần chót để ... phế-thải

hthtuydg.jpg (9514 bytes)

Tụy-Đông ơi!   Nhanh nhưng lắc lắm!

 

Hq116.jpg (8862 bytes)

Sau này, 116 là chiếc MSC đầu tiên ... bán đồng nát

 

HQ608.jpg (6559 bytes)

Thưa Hạm-Trưởng, Bánh Xe Nước Mía đầu tiên cán được bao nhiêu cây mía

Hq115.jpg (8930 bytes)

Tàu cây nhồi dữ quá!

 

HQ505.jpg (10104 bytes)

Hạm-Trưởng thành Hạm-Phó, Bánh Xe Nước Mía nằm bên trái ngực áo .

 

HQ404.jpg (3128 bytes)

Thưa Hạm-Trưởng, cửa ramp bị hở... tàu xét quá!

bchhd.jpg (9598 bytes)

SQ Hành-Quân Hạm-Đội không như Hạm-Trưởng... chỉ tay 5 ngón, và ... than ôi! nhiều rác rưởi quanh ta .

 

HQ503.jpg (6360 bytes)

Ngày cột buồm HQ.503 bị gẫy, Hạm-Trưởng đi nhà thương... và nước mất

starblink.gif (3874 bytes)StarAnimated.gif (8131 bytes)starblink.gif (3874 bytes)

Tháng 4/1975, Anh cũng như ... tôi: nơi đất khách, sống bằng nghề tay trái .

Free Web Hosting